نمایشگاه توکیو ۲۰۱۱

عکس: نمایشگاه توکیو ۲۰۱۱

چهل و دومین نمایشگاه خودرو در توکیو از شنبه درهای خود را به روی بازدیدکنندگان باز می‌کند. در نمایشگاه چهل و دومین نمایشگاه خودرو در توکیو ۱۷۶ شرکت از دوازد...

اشتراک در خبرنامه