نمایشگاه شانگهای ۲۰۱۱

عکس: نمایشگاه شانگهای ۲۰۱۱

با اینکه نمایشگاه خودرو شانگهای به تازگی در تقویم خودروسازان جهان قرار گرفته، اما بدون شک در چند سال گذشته به یکی از مهمترین نمایشگاه‌های خودرو تبدیل شده است. ا...

اشتراک در خبرنامه