نمایشگاه شیکاگو ۲۰۱۷

نمایشگاه شیکاگو ۲۰۱۷

عکس: نمایشگاه شیکاگو ۲۰۱۷

نمایشگاه شیکاگو یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های خودروی آمریکا شمالی از لحاظ تعداد بازدید کننده است. این نمایشگاه به اهمیت نمایشگاه دیترویت نیست، اما در سالهای اخیر...

اشتراک در خبرنامه