نمایشگاه پکن ۲۰۱۶

نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۶

عکس: نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۶

نمایشگاه خودروی پکن از ششم اردیبهشت در پایتخت چین آغاز شده و تا پانزدهم در جریان است. تصاویری از مهمترین خودروهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه را در مجمو...

اشتراک در خبرنامه