نمایشگاه ژنو ۲۰۱۱

عکس: نمایشگاه ژنو ۲۰۱۱ (آلبوم ۲)

وضعیت بد اقتصاد جهان در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت ها را مجبور کرد تا طراحی و توسعه مدل‌های تازه‌شان را به تعویق بیاندازند و با آشکار شدن نشانه‌هایی از پایان ...

عکس: نمایشگاه ژنو ۲۰۱۱ (آلبوم ۱)

با آشکار شدن نشانه‌هایی از پایان رکود اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ خودروسازان برای تثبیت موقعیت خود در دوران بعد از رکود به سرعت دست به کار تولید خودروهای جدید شدند ...

اشتراک در خبرنامه