هیلمن اونجر

پلیموت کریکت یا هیلمن اونجر

وقتی هیلمن به آمریکا رفت

آگهی هیلمن در آمریکا ۴۳ سال پیش. پلیموت این ماشین را با نام کریکت  بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ در آمریکا میفروخت. پلیموت بخشی از گروه خودروسازی کرایسلر بود که به وا...

اشتراک در خبرنامه