پاگانی

عکس: کارخانه پاگانی

در شرکت پاگانی بخش مهندسی یا بخش طراحی وجود ندارد. همه در یک بخش به نام «دفتر خلاقیت» کار می کنند. تکنیسین‌ها، طراحان صنعتی، مدل‌سازان، کسانی که کار طراحی کامپی...

اشتراک در خبرنامه