پیتر شرایر

یک طراح خودرو مدیر کیا شد

پیتر شرایر، مدیر طراحی کیا به عنوان مدیرعامل جدید کارخانه کره‌ای منصوب شد. در صنعت خودروسازی ارتقا مقام یک طراح تا این سطح کم سابقه است. او همچنین اولین غیر...

اشتراک در خبرنامه